O NÁS

Měníme odpady ve stavební materiál

Efektivním nakládáním a využitím stavebního odpadu se zabýváme již více jak 28 let a jsme díky tomu jednou z předních společností v oboru recyklace stavebních materiálů. S recyklačními středisky ve Středočeském a Pardubickém kraji zajišťujeme dodavatelům staveb komplexní řešení odpadového hospodářství. Kromě ukládání a recyklace materiálů totiž zajišťujeme i transport, nakládku či speciální práce za pomoci těžké mechanizace.

Odbornost
& kvalita

Lidé
& hodnoty

Technologie
& inovace

Skupina
ventio

Odbornost & kvalita

Desítky let zkušeností z nás udělaly profesionály v ukládání a recyklaci stavebního odpadu. Veškeré aktivity v rámci nakládání s odpady provádíme na recyklačních střediscích dle platných právních norem a díky dosahované vysoké kvalitě splňujeme i přísné normy, například pro recyklaci kameniva pro štěrkové lože. Díky trojici areálů jsme schopni nabízet širokou škálu materiálů v potřebném množství a jakosti.

Lidé & hodnoty

Přestože pracujeme s těžkou mechanizací, nezapomínáme, že na prvním místě jsou vždy lidé. Společně s ostatními členy skupiny ventio sdílíme filosofii přátelského pracovního prostředí a férového přístupu k našim zaměstnancům. Zároveň ctíme společné mravní a etické hodnoty, na kterých si při jednání s našimi partnery i zaměstnanci dlouhodobě zakládáme.

Technologie & inovace

Neustále investujeme do zkvalitňování a modernizace naší mechanizace a technologií. Pro recyklaci využíváme a provozujeme nejmodernější mobilní třídiče a drtiče značky Sandvik, díky kterým jsme schopni docílit maximální efektivity práce a kvality výsledného produktu. Modernizace strojů a mechanizace nám umožňuje navracet recyklovaný stavební odpad k dalšímu využití úspornější a udržitelnější cestou.

Skupina ventio

Od roku 2022 jsme členem stavebního holdingu Ventio. Skupina Ventio je spojením mladších i tradičních společností se společným cílem, kterým je produkce služeb na vysoké úrovni za pomoci moderních postupů a technologií. Holding Ventio je plně vlastněn českým kapitálem a na stavebním trhu působí v oblastech projekční činnosti, developmentu, ekologie a recyklace stavebních materiálů nebo vývoje technologií.