Ceník

Zjistěte aktuální ceny nabízených služeb našich recyklačních středisek. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH a umožňujeme u nich poskytnutí zákaznických a množstevních slev.

RECYKLOVANÝ BETON

Recyklát je vyráběn drcením neshodných betonových výrobků.

 • střední, fr. 8/32 – 340 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 – 290 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 – 160 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/63 – 200 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 – 210 Kč/t

 

RECYKLOVANÝ ASFALT

 • hrubý, fr. 32/63 – 95 Kč/t
 • střední, fr. 0/32 – 160 Kč/t

 

RECYKLÁT SMĚSNÝ

 • střední, fr. 8/32 – 95 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 – 75 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 – 65 Kč/t (písek pro obsypy a zásypy)
 • jednomletka, fr. 0/63 – 60 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 – 70 Kč/t

 

VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA

 • vytříděná zemina, fr. 0/22 – 55 Kč/t
 • vytříděná zemina, fr. 0/8 – 180 Kč/t

 

U VŠECH DRUHŮ RECYKLÁTŮ BYLY PROVEDENY ZKOUŠKY PODLE ČSN EN 13242+A1 KAMENIVO PRO NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ HYDROULICKÝMI POJIVY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY A POZEMNÍ KOMUNIKACE.

RECYKLOVANÝ BETON

 • střední, fr. 8/32 – 230 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 – 210 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 – 130 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/63 – 180 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 – 190 Kč/t

 

RECYKLOVANÝ ASFALT

 • hrubý, fr. 32/63 – 95 Kč/t
 • střední, fr. 0/32 – 160 Kč/t

 

RECYKLÁT SMĚSNÝ

 • střední, fr. 8/32 – 95 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 – 75 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 – 65 Kč/t (písek pro obsypy a zásypy)
 • jednomletka, fr. 0/63 – 60 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 – 70 Kč/t

 

VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA

 • vytříděná zemina, fr. 0/22 – 55 Kč/t
 • vytříděná zemina, fr. 0/8 – 180 Kč/t

 

U VŠECH DRUHŮ RECYKLÁTŮ BYLY PROVEDENY ZKOUŠKY PODLE ČSN EN 13242+A1 KAMENIVO PRO NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ HYDROULICKÝMI POJIVY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY A POZEMNÍ KOMUNIKACE.

RECYKLOVANÝ BETON

Recyklát je vyráběn drcením neshodných betonových výrobků.

 • střední, fr. 8/32 220 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 220 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 120 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/63 200 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 200 Kč/t

 

RECYKLOVANÝ ASFALT

 • hrubý, fr. 32/63 100 Kč/t
 • střední, fr. 0/63 160 Kč/t

 

RECYKLÁT SMĚSNÝ

 • střední, fr. 8/32 95 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 75 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 65 Kč/t (písek pro obsypy a zásypy)
 • jednomletka, fr. 0/63 60 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 60 Kč/t

 

VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA

 • vytříděná zemina, fr. 0/32 55 Kč/t
 • vytříděná zemina fr.0/12 200,-Kč/t
 • vytříděná zemina, fr. 0/8 200 Kč/t

 

U VŠECH DRUHŮ RECYKLÁTŮ BYLY PROVEDENY ZKOUŠKY PODLE ČSN EN 13242+A1 KAMENIVO PRO NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ HYDROULICKÝMI POJIVY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY A POZEMNÍ KOMUNIKACE.

RECYKLOVANÝ BETON

 • střední, fr. 8/32–220 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63–220 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8–120 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/63–200 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32–200 Kč/t

 

RECYKLOVANÝ ASFALT

 • hrubý, fr. 32/63–100 Kč/t
 • střední, fr. 0/32–160 Kč/t

 

RECYKLÁT SMĚSNÝ

 • střední, fr. 8/32–95 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63–75 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8–65 Kč/t (písek pro obsypy a zásypy)
 • jednomletka, fr. 0/63–60 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32–60 Kč/t

 

VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA

 • vytříděná zemina, fr. 0/22–55 Kč/t
 • vytříděná zemina, fr. 0/8–200 Kč/t

 

U VŠECH DRUHŮ RECYKLÁTŮ BYLY PROVEDENY ZKOUŠKY PODLE ČSN EN 13242+A1 KAMENIVO PRO NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ HYDROULICKÝMI POJIVY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY A POZEMNÍ KOMUNIKACE.