Ceník

Zjistěte aktuální ceny nabízených služeb našich recyklačních středisek. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH a umožňujeme u nich poskytnutí zákaznických a množstevních slev.

RECYKLOVANÝ BETON

Recyklát je vyráběn drcením neshodných betonových výrobků.

 • střední, fr. 8/32 – 330 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 – 280 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 – 150 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/63 – 190 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 – 200 Kč/t

 

RECYKLOVANÝ ASFALT

 • hrubý, fr. 32/63 – 95 Kč/t
 • střední, fr. 0/32 – 160 Kč/t

 

RECYKLÁT SMĚSNÝ

 • střední, fr. 8/32 – 95 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 – 75 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 – 65 Kč/t (písek pro obsypy a zásypy)
 • jednomletka, fr. 0/63 – 60 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 – 70 Kč/t

 

VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA

 • vytříděná zemina, fr. 0/22 – 55 Kč/t
 • vytříděná zemina, fr. 0/8 – 160 Kč/t

 

U VŠECH DRUHŮ RECYKLÁTŮ BYLY PROVEDENY ZKOUŠKY PODLE ČSN EN
13242+A1 KAMENIVO PRO NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ
HYDROULICKÝMI POJIVY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY A POZEMNÍ KOMUNIKACE.

RECYKLOVANÝ BETON

 • střední, fr. 8/32 – 220 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 – 200 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 – 120 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/63 – 170 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 – 180 Kč/t

 

RECYKLOVANÝ ASFALT

 • hrubý, fr. 32/63 – 95 Kč/t
 • střední, fr. 0/32 – 160 Kč/t

 

RECYKLÁT SMĚSNÝ

 • střední, fr. 8/32 – 95 Kč/t
 • hrubý, fr. 32/63 – 75 Kč/t
 • jemný, fr. 0/8 – 65 Kč/t (písek pro obsypy a zásypy)
 • jednomletka, fr. 0/63 – 60 Kč/t
 • jednomletka, fr. 0/32 – 70 Kč/t

 

VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA

 • vytříděná zemina, fr. 0/22 – 55 Kč/t
 • vytříděná zemina, fr. 0/8 – 160 Kč/t

 

U VŠECH DRUHŮ RECYKLÁTŮ BYLY PROVEDENY ZKOUŠKY PODLE ČSN EN
13242+A1 KAMENIVO PRO NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ
HYDROULICKÝMI POJIVY PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY A POZEMNÍ KOMUNIKACE.

RECYKLOVANÝ BETON
(recyklát je vyráběn drcením neshodných betonových výrobků)
střední, fr. 8/32 185 Kč/t
hrubý, fr. 32/63 165 Kč/t
jemný, fr. 0/8 100 Kč/t
jednomletka, fr. 0/63 145 Kč/t
jednomletka, fr. 0/32 155 Kč/t

RECYKLOVANÝ ASFALT
hrubý, fr. 32/63 100 Kč/t
střední, fr. 0/63 140 Kč/t

RECYKLÁT SMĚSNÝ
střední, fr. 8/32 70 Kč/t
hrubý, fr. 32/63 60 Kč/t
jemný, fr. 0/8 50 Kč/t (písek pro obsypy a zásypy)
jednomletka, fr. 0/63 50 Kč/t
jednomletka, fr. 0/32 60 Kč/t

VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA
vytříděná zemina, fr. 0/32 45 Kč/t
vytříděná zemina, fr. 0/8 145 Kč/t

VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA
porobeton/ytong 500 Kč/t

RECYKLOVANÝ BETON
střední, fr. 8/32–220 Kč/t
hrubý, fr. 32/63–220 Kč/t
jemný, fr. 0/8–120 Kč/t
jednomletka, fr. 0/63–200 Kč/t
jednomletka, fr. 0/32–200 Kč/t

RECYKLOVANÝ ASFALT
hrubý, fr. 32/63–100 Kč/t
střední, fr. 0/32–150 Kč/t

RECYKLÁT SMĚSNÝ
střední, fr. 8/32–95 Kč/t
hrubý, fr. 32/63–75 Kč/t
jemný, fr. 0/8–65 Kč/t (písek pro obsypy a zásypy)
jednomletka, fr. 0/63–60 Kč/t
jednomletka, fr. 0/32–60 Kč/t

VYTŘÍDĚNÁ ZEMINA
vytříděná zemina, fr. 0/22–55 Kč/t
vytříděná zemina, fr. 0/8–200 Kč/t