Střediska: Šumbor-Netřebice 724 966 263 | Hájka-Sány 724 084 603 | otevřeno Po - Pá, 07:00 - 15:30 hod

Recyklace

Potřebujete se zbavit odpadu, který vám vznikl při stavbě? Máte přebytečnou zeminu? Nebo naopak sháníte materiály vhodné pro potřeby stavebnictví? Obraťte se na nás.

K recyklaci přijímáme

 • úlomky betonu, železobeton, betonové sloupy a prvky 
 • cihelný stavební a demoliční odpad
 • keramický odpad, keramické tašky a výrobky 
 • asfaltový materiál z demolic vozovek neobsahující dehet
 • výkopovou zeminu a kamenivo
 • štěrk ze železničního svršku

Vše bez znečištění škodlivinami.

Nabízíme recykláty

Získaný materiál v našich střediscích třídíme a drtíme na recyklát, který může být směsí betonu, kameniva či cihel. Nabízíme i samostatné druhy recyklátu, například pouze drcený beton.

Druhy recyklátů

 • cihelné
 • betonové
 • živičné
 • zásypové
 • recyklované kamenivo
 • tříděná zemina 
 • ve frakcích: 0-8 mm, 8-32 mm, 32-63 mm, 63-120 mm, 0-63 mm, 0-32 mm, 0-22 mm

Využití  

 • Materiál je ideální pro použití ve stavebnictví, jako podsypová hmota při budování inženýrských sítí, na zpevnění plochy či do základu silnic.
 • Hlínu a jemné částice můžete použít také na zatravnění či parkové úpravy.

Ceny

 • Ceny našich služeb závisí na druhu, možství a rozměru přijímaných stavebních odpadů a prodávaných recyklátů.
 • Jsou však výrazně nižší, než při skládkování těchto druhů odpadů (což zákon o odpadech ani nepřipouští), nebo při klasickém získávání inertních materiálů z přírodních zdrojů.

Ceníky

Zajímá vás víc informací? Kontaktujte nás.